Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Vijesti

26.02.2014.

Ugovor za nabavu računalne opreme


Nakon provedene pregovaračke pozivne procedure nabave (competitive negotiated procurement procedure) sklopljen je ugovor sa tvrtkom Mikronis d.o.o. iz Zagreba. Na temelju sklopljenog ugovora tvrtka Mikronis d.o.o. će o okviru aktivnosti 2.4.3. Šumarskom fakultetu isporučiti računalnu opremu.

24.02.2014.

21.02.2014. održano je predavanje s raspravnom na temu “Laboratoriji i praktikumi Berufsakademie Dresden – suradnja i europski projekti”


Informacije o predavanju pronađite ovdje.

18.02.2014.

Predavanje izv. prof. dr. sc. Silvane Prekrat na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta


Pod aktivnošću 1.1.2, 21. veljače 2014.na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta održat će se predavanje izv. prof. dr. sc. Silvane Prekrat s početkom u 9:00 sati, u Laboratoriju za hidrotermičku obradu drva.

Izv. prof. dr. sc. Silvana Prekrat održat će predavanja pod naslovom „Laboratoriji i praktikumi Berufsakademie Dresden – suradnja i europski projekti“.
U prezentaciji će izv.prof.dr.sc. Silvana Prekrat prenijeti iskustva s kratkog studijskog boravka u Dresdenu.

12.02.2014.

Radionica - Priprema virualnog predavanja-webinar, održana je 10.02.2014. u Sveučilišnom računskom centru (SRCE)


Informacije o radionici pronađite ovdje.

03.02.2014.

Radionica - Priprema virtualnog predavanja-webinar


U Sveučilišnom računskom centru (SRCE) 10.02.2014. za nastavnike Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta održavat će se radionica „Priprema vitualnog predavanja-webinar“.
Ova radionica namijenjena je nastavnike koji žele koristiti tehnologije e-učenja u nastavi, te će tijekom radionice naučiti kako izraditi i održati webinar. Radionica omogućuje održavanje predavanja, seminara putem interneta u realnom vremenu, a uključuje video, audio zapise i tekstualnu komunikaciju među sudionicima.

31.01.2014.

Objava javnog natječaja za nabavu opreme: CNC stroj, Stanica za komprimirani zrak, Viskozimetar


U okviru realizacije IPA projekta “Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) za sektor industrijske prerade drva” čiji je nositelj Šumarski fakultet u Zagrebu, 29.01.2014. objavljen je natječaj za nabavu CNC stroja, stanice za komprimirani zrak i viskozimetar u službenom nacionalnom oglasniku Republike Hrvatske “Narodne novine” i na stranicama javne nabave Šumarskog fakulteta.
Rok za dostavu ponuda je 03. ožujka 2014. u 11 sati po lokalnom vremenu na adresu Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Svetošimunska 25, HR-10 000 Zagreb, Hrvatska.