Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Vijesti

16.02.2015.

Održana je Završna konferencija na Šumarskom fakultetu u Zagreb


Informacije o konferenciji pronađite ovdje.

09.02.2015.

Održana je Diseminacijska konferencija


Informacije o konferenciji pronađite ovdje.

03.02.2015.

Završeni su radovi u Laboratoriju za mehaničku obradu drva na Šumarskom fakultetu


Informacije o konferenciji pronađite ovdje.

03.02.2015.

12.02.2015 održati će se Završna konferencija na Šumarskom fakultetu u Zagrebu


U okviru IPA projekta Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva, održati će se Završna konferencija 12. veljače 2015. u 9:30 sati na Šumarskom fakultetu uZagrebu, Svetošimunska 25, u Velikom amfiteatru glavne zgrade.
Svrha Završne konferencije je dijeljenje saznanja Drvnotehnološkog odsjeka stečenih realizacijom ovog IPA projekta sa svim dionicima i ciljnim skupinama na projektu

02.02.2015.

Održan je AlphaCAM trening za nastavnike Šumarskog fakulteta Drvnotehnološkog odsjeka


Informacije o konferenciji pronađite ovdje.

23.01.2015.

5.02.2015 održati će se Diseminacijska konferencija u DoubleTree by Hilton Zagreb


U okviru IPA projektaRazvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskihprograma na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva čiji je nositelj Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, održati će se diseminacijska konferencija 5. veljače 2015. u hotelu Hilton u Zagrebu s početkom u 10:00 sati.
Svrha diseminacijske konferencije je dijeljenje saznanja Drvnotehnološkog odsjeka stečenih realizacijom ovog IPA projekta s nastavnicima Šumarskog odsjeka Šumarskog fakulteta kao i s nastavnicima Agronomskog, Tekstilno-tehnološkog i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.