Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Svrha i značaj

Partnerskom suradnjom na aktivnostima projekta dobiva se zadovoljavajući prijedlog standarda kvalifikacija za visoko obrazovanje prema potrebama tržišta rada drvnog sektora u Republici Hrvatskoj ali i u Europi.
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani stječe korisna iskustva o postupku nastajanja standarda kvalifikacije koji će biti primjenjiv za razvoj standarda kvalifikacija u Sloveniji. Partnerstvo Sveučilišnog računalnog centra kroz aktivnoti projekta doprinosi primjeni Strategije o e-učenju na Zagrebačkom Sveučilištu.
Projektom se dobivaju i praktične nastavne jedinice za razvoj i povećanje poduzetničkih kompetencija studenata. Poneki ishodi učenja u predloženom studijskom programu osmišljavaju se zbog razvoja i primjene aktivnog učenja i e-učenja u skladu s principima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), te uz pomoć, za tu svrhu opremljenog drvnog obradnog centra – oba financirana sredstvima projekta.
Prilagodba postojećih studijskih programa drvne tehnologije u Republici Hrvatskoj, osim na temelju pravilne primjene ishoda učenja potrebnih tržištu rada, postiže se i na temelju primjene saznanja o modernizaciji i razvoju studijskih programa na vodećim Europskim studijima drvne tehnologije.
Ciljana skupina i konačni korisnici projekta su nastavnici i studenti drvne tehnologije, poslodavci u drvnom sektoru, svi dionici projekta i društvo u cjelini.