Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Partneri i suradnici

Partneri

Partner 1

Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenia)
Prvi partner je Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani ( Slovenija ). Oni nude slične studijske programe, ali imaju više iskustva u modernizaciji studijskih programa i u aktivnostima razmjene studenata. Razvili su sustav ocjenjivanja studenata i potvrđivanja, te su ga implementirati na svim razinama procesa obrazovanja. Također , oni su daleko napredniji u smislu e- učenja i lekcija gdje su studenti u potpunosti uključeni i proaktivni . U izvjesnom smislu , njihova nastava se vrti oko koncepta učenja usmjerenog na studenta . Partnerstvo s Biotehničkim fakultetom iz Ljubljane je važno u smislu razmjene znanja naučene tijekom razvoja standarda kvalifikacija , gdje će Biotehnički fakultet ( Partner 1 ) također će imati koristi , ali i jednako važno u smislu prijenosa najbolje prakse. Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani imati će koristi kroz iskustva i upoznavanje s postupcima razvoja izrade standarda kvalifikacija koji će biti korisni za razvoj i provedbu kvalifikacijskog okvira u Sloveniji

Partner 2

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Drugi partner je Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Njihovi članovi, inženjeri drvne tehnologije pridonijet će projektu kao iskusni profesionalci u pružanju i prikupljanju podataka s tržišta rada i ostalih dionika važnih za visoko obrazovanje u sektoru drvne industrije.

Partner 3

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (SRCE)
Treći partner je Sveučilišni računski centar (Srce). Oni će projektu isporučiti tehničku i stručnu podršku. To će učiniti kroz organiziranje treninga za akademsko osoblje, te pružanja pomoći u fazi razvoja (od e-učenje lekcija) te postavljanja u sustav za e-učenje.

Suradnici

  • Hrvatski Zavod za zapošljavnje
  • Hrvatska gospodarska komora – Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
  • Hrvatska gospodarska komora – Centar za razvoj ljudskih potencijala
  • Hrvatsko društvo drvnih tehnologa i dizajnera namještaja