Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Opis projekta

Hrvatski je Sabor usvojio Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) kojim se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi unutar darovnice Daljnji razvoj i implementacija hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Cilj HKO-a povećanje je transparentnosti i kvalitete cjelokupnog obrazovnog sustava, povezivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada te uspostava formalnog sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja. Drvnotehnološki odsjek Šumarskog fakulteta nositelj je projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) za sektor industrijske prerade drva“ financiranog od strane EU-a.  Glavni cilj projekta je unaprijediti visokoškolsko obrazovanje za bolje kvalifikacije i zapošljivost u sektoru drvne industrije i poduprijeti razvoj i implementaciju HKO-a. U okviru projekta izradit će se prijedlog standarda kvalifikacija za studijske programe preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija za sektor industrijske prerade drva. Provest će se i edukacija nastavnika o novim metodama poučavanja (aktivno učenje i e-učenje) i poduzetništvu te opremiti praktikum 5-osnim CNC strojem, obnoviti računalnu učionicu novim CAD računalima te nabaviti novi rotacijski viskozimetar.

Odabrana oprema omogućit će dodatne nove kompetencije diplomanata sa svrhom povećanja njihove zapošljivosti i samozapošljivosti i nakon završetka projekta. Ciljna skupina projekta ili krajnji korisnici su nastavnici i studenti drvne tehnologije, poslodavci u sektoru drvne industrije te ostali nositelji projekta i društvo u cjelini.