Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Ciljevi projekta

Cilj projekta je unapređenje visokoškolsko obrazovanje za bolje kvalifikacije i zapošljivost u sektoru drvne industrije.
Cilj se želi postići izradom prijedloga standarda kvalifikacija za prilagodbu studijskih programa preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija drvne tehnologije u kojem bi ključne digitalne i poduzetničke kompetencije bile pridružene i povezane sa stručnim i poduzetničkim kompetencijama kroz implementaciju sustava aktivnog učenja i e-učenja uz podršku opremanja praktikuma novom opremom.
Završni cilj je dijeljenje iskustva o provedbi projekta i rezultatima uvođenja HKO-a s fakultetima iz područja biotehničkih znanosti te ujedno promoviranje cjeloživotno učenje.

  • Razvoj standarda kvalifikacija
  • Umrežavanje ključnih kompetencija (digitalnih i poduzetničkih)
  • Promocija cjeloživotnog učenja
  • Unapređenje procesa obrazovanja implementacijom sustava aktivnog učenja
  • Usavršavanje akademskog osoblja
  • Širenje informacija o uvođenju principa HKO-a u procese visokoškolskog obrazovanja između akademskog osoblja Šumarskog fakulteta i susjednog Agronomskog fakulteta