Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Aktivnosti

 1. 1 Analiza i razvoj ishoda učenja i standard kvalifikacija
  1. 1.1 Kick off radionica – sastanak akademskog osoblja prijavitelja sa partnerima i suradnicima
  2. 1.2 Usporedna analiza postojećih preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studijskih programa drvne tehnologije
  3. 1.3 Izbor stručnjaka drvne tehnologije među poslodavcima i prikupljanje preporučenih kompetencija potrebnih na tržištu rada u industrijskoj preradi drva
  4. 1.4 Radionice pisanja standarda kvalifikacija (CROQF) za nastavnike nositelja projekta i partenera s Biotehničkog fakulteta u Ljubljani
  5. 1.5 Pisanje ishoda učenja od strane nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta
  6. 1.6 Razvoj standarda kvalifikacija preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studijskog programa drvne tehnologije
 2. 2 Prilagodba postojećih studijskih programa na temelju pravilne primjene ishoda učenja, ECTS bodova i opterećenja studenata
  1. 2.1 Analiza postojećih ishoda učenja
  2. 2.2 Izrada plana aktivnosti nastavnika za usklađivanje studijskog programa prema traženim kompetencijama iz tržište rada
  3. 2.3 Nastavnici rade na razvoju svojih kolegija na temelju pravilne primjene ishoda učenja, ECTS bodova i studentskih opterećenja
   1. 2.3.1 Radionica prilagodbe kolegija na temelju pravilne primjene ishoda učenja, ECTS bodova i studentskih opterećenja
  4. 2.4 Nabava potrebne nastavne opreme
   1. 2.4.1 Javna nabava CNC stroja, instalacija
   2. 2.4.2 Tečajevi za 6 nastavnika o radu s CNC strojem
   3. 2.4.3 Postupak javne nabave CAD računala za dizajnersku računalnu učionicu
   4. 2.4.4 Nabava viskozimetra za laboratorijski praktični rad
  5. 2.5 Prijedlog razvoja nastavnih jedinica uz primjenu nove nastavne opreme
 3. 3 Radionice za nastavnike za razvoj i poboljšanje poduzetničkih kompetencija studenata i za razvoj novih praktičnih nastavnih jedinica za studente
  1. 3.1 Radionica za nastavnike o razvoju poduzetničkih kompetencija
  2. 3.2 Studijski posjet vodećem Europskom sveučilištu drvne tehnologije
   1. 3.2.1 Priprema studijskog posjeta (izbor fakulteta, putovanja i sadržaja posjeta)
   2. 3.2.2 Studijski posjet
 4. 4 Radionica za nastavnike o metodama aktivnog učenja i razvoju kolegija za e-učenje
  1. 4.1 Radionice za nastavnike za primjenu metoda aktivnog učenja
   1. 4.1.1 Izbor vanjskog izvođača radionice aktivnog učenja
   2. 4.1.2 Odabrani nastavnici sudjeluju na radionicama o aktivnom učenju
   3. 4.1.3 Organiziranje pokusne skupine studenata za usklađivanje nastavne metoda s povratnom informacijom studenata o uspješnosti metode
  2. 4.2 Razvoj i postepena primjena e-kolegija
   1. 4.2.1 Odabrani nastavnici sudjeluju na radionicama o razvoju i primjeni e-učenja u SRCE-u
   2. 4.2.2 Sudjelovanje nastavnika u razvoju e-kolegija i nastavnih jedinica za e-učenje
   3. 4.2.3 Izbor pokusne skupine studenata za provjeru e-kolegija
   4. 4.2.4 Poboljšavanja i završna izrada ukupno 5 e-kolegija
 5. 5 Provjera, dijeljenje iskustava (diseminacija) i izrada promotivnog materijala
  1. 5.1 Upravljanje projektom
  2. 5.2 Vanjska provjera predloženih standarda kvalifikacija
  3. 5.3 Financijski audit aktivnosti projekta
  4. 5.4 Izrada promotivnog materijala
  5. 5.5 Diseminacijska radionica za daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na Šumarskom fakultetu
   1. 5.5.1 Završna konferencija