Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Održana je diseminacijska konferencija u okviru IPA IV projekta „ Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva“