Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Na Šumarskom fakultetu održana završna konferencija projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva“