Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Tjedan Europskog socijalnog fonda

06.06.2014.

U okviru „Tjedna Europskog socijalnog fonda“ Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao upravljačko tijelo za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. organiziralo je u Zagrebu u prostoru Pučkog Otvorenog Učilišta, 04. lipnja 2014. godine promotivni sajam za sve projekte sufinancirane ovim fondom.

Na sajmu su predstavljeni rezultati projekta „ Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske obrade drva“ te su podijeljeni do sada objavljeni bilteni s informacijama i svim do sada provedenim aktivnostima.
Cilj ovog promotivnog sajma je bio da se na ovaj način približi Europski socijalni fond najširoj javnosti, ali i pokazati kako je moguće uspjeti i osigurati napredak za svoju školu, udrugu, zadrugu, poduzeće kroz korištenje EU sredstva.
Na sajmu su osim građana, sudjelovali ministar rada i mirovinske skrbi Mirando Mrsić i povjerenik Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Laszlo Andor, te novinari.

Fotogalerija