Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Radionica za razvoj poduzetničkih kompetencija

31.03.2014.

Pod aktivnošću 3.1. , održano je 8 jednodnevnih radionica za razvoj poduzetničkih kompetencija. Radionice su se održavale od 24. siječnja. do 28. ožujka, 2014. U prostorijama Inovacijsko razvojnog centra Obrazovne grupe Zrinski, Zagreb, Selska cesta 119.

Osnovni cilj radionice je priprema nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za uvođenje elemenata poduzetništva u nastavne procese kako bi studenti na svakom nastavnom kolegiju osvijestili poduzetnički značaj tematskih cjelina  odnosno ishoda učenja koja stječu.
U radu se je koristio participativan i interaktivan pristup (kombinacija teorije i iskustvenog učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba). Koristeći takav pristup svim se sudionicima osiguralo sigurno okruženje za rad, motivacija i aktivno sudjelovanje, transparentnost u radu, obostrana komunikacija između trenera i sudionika te međusobna razmjena iskustava.

Fotogalerija