Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Radionica - Zašto mi treba e-portfolio i kako ga izraditi?

22.11.2013.

Pod aktivnošću 4.2 u Sveučilišnom računskom centru (SRCE) 19.11.2013. za 6 nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta održana je radionica „Zašto mi treba e-portfolio i kako ga izraditi?“.

Uvodni dio radionice vodila je gđa. Sandra Kučina Softić, a praktični dio gđa. Mirjana Čoh. U okviru Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Godine uspostavljen je sveučilišni e-portfolio sustav koji održava Centar za e-učenje SRCE, a nastavnicima i studentima je osigurana podrška u radu s e-portfolio sustavom i u njegovoj primjeni. 
Cilj ove radionice je bio pružiti nastavnicima mogućnost upoznavanja s e-portfoliom i njegovih mogućnosti te da u praktičnom radu steknu osnovna znanja kako ga koristiti i izraditi svoj e-portfolio. Polaznici su imali prilike čuti kako mogu koristiti e-portfolio u svojem e-kolegiju te na koji način mogu podatke iz e-portfolia uvesti u e-kolegij i obratno.

Fotogalerija