Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Predavanje dr. sc. Danijele Domljan na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta

30.05.2014.

Pod aktivnošću 1.1.2, na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta 28. svibnja 2014. održano je predavanje dr. sc. Danijele Domljan s početkom u 11:00 sati, na Zavodu za namještaj i drvne proizvode.
Nakon kratkog studijskog putovanja u Salzburgu, dr. sc. Danijela Domljan održala je predavanje nastavnicima Drvnotehnološkog odsjeka pod naslovom „Preddiplomski studijski program FHS Salzburg, Kampus Kuchl - Dizajn i menadžment“.
Prilikom kratkog studijskog putovanja dr.sc. Danijela Domljan je prikupila informacije o nastavnom planu i programu, kompetencijama studenata i o kvalifikacijskom okviru i ishodima učenja. Nastavnici drvnotehnološkog odsjeka imali su prilike čuti usporedbu nastavnog plana i programa na Fachhochschule u Salzburgu s nastavnim planom i programom na Šumarskom fakultetu, Drvnotehnološki odsijek u Zagrebu.

Fotogalerija