Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Dostava i instalacija CNC stroja u prostoru Laboratorija za mehaničku obradu drva

14.11.2014.


Jedan od rezultata projekta je osnivanje Centara za praktičnu nastavu s modernom tehnologijom za obradu drva radi provedbe učenja usmjerenog na studente kako bi se diplomantima omogućile dodatne kompetencije sa svrhom povećanja njihove zapošljivosti i samozapošljivosti.
U sklopu aktivnosti 2.4.1 proveden je proces javne nabave CNC stroja koji je 20.10.2014 godine dostavljen na Šumarski fakultet, te je 10.11.2014. završena njegova instalacija u prostoru Laboratorija za mehaničku obradu drva

Fotogalerija