Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Na Šumarskom fakultetu održana završna konferencija projekta „Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva“

16.02.2015.


Završna konferencija IPA IV projekta održana je 12. veljače 2015. u Velikom amfiteatru Šumarskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciji su se odazvali sektorski predstavnici iz Vlade RH; predstavnici relevantnih institucija, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Služba za programe i projekte EU), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima DEFCO), Ministarstva poljoprivrede RH te Ministarstva rada i mirovinskog sustava; predstavnici Akademije šumarskih znanosti i Hrvatskog šumarskog društva; predstavnici strukovnih klastera (Hrvatski drvni klaster Zagreb i Drvni klaster Vukovarsko-srijemske županije), srednjih strukovnih škola te brojni predstavnici iz drvnoprerađivačkog sektora; nastavnici Šumarskog fakulteta, predstavnici Prometnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici sva tri partnera na projektu (Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Sveučilišni računski centar), HKO stručnjakinja na projektu i vanjska evaluatorica projektom predloženih standarda kvalifikacijate dobavljači angažirani kod nabave opreme i usluga na projektu.


Konferencija je započela pozdravnim riječima gđe Sanje Crnković-Pozaić iz Ministarstva rada i mirovinskog sustavate prof. dr. sc. Vladimira Jambrekovića, dekana Šumarskog fakulteta. Nakon uvodnih riječi, projektni tim predstavio je cilj i rezultate projekta, a projektni partneri svoja iskustva stečena od prijave projektnog prijedloga do kraja provedbe projekta.
Na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuu proteklih 18 mjeseci uspješno je proveden IPA projekt „Razvoj visokoobrazovnih standard kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva“.

Potkraj lipnja 2013. godine potpisan je ugovor o provedbi projekta, s kojim bi se uz pomoć sredstava Europske unije pridonijelo razvoju i provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a kroz razvoj i modernizaciju obrazovnog sustava i kvalifikacija u općem i visokomobrazovanju te kroz razvoj kurikuluma/programa utemeljenih na ishodima učenja. Projekt je financiran iz IPA IV komponente iz programa Razvoj ljudskih potencijala te darovnice Daljnji razvoj i implementacija HKO-a. Pomoć u pripremi i ostvarenju projekta pružila je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO).
 Ukupna vrijednost projekta iznosi 451 364,84 EUR (od čega nepovratna sredstva EU iznose 65,56%  ili 295 914,79 EUR).  Preostalih 34,44 % sredstava zajednički su doprinos nositelja i partnera projekta. Najveći dio sredstava utrošen je na stručno usavršavanje nastavnika za primjenu modernih nastavnih metoda i na nabavu nastavne opreme. Po dvanaest nastavnika pohađalo je radionice za izradu e-kolegija i za razvoj poduzetničkih kompetencija te radionice Aktivnog učenja i kritičkog mišljenja u visokoškolskoj nastavi. Opremljena je računalna učionica sa 16 CAD računala, 16 stolova i stolica te 2 ormara. Izvršeni su građevinski radovi u Laboratoriju za mehaničku obradu drva potrebni za smještaj CNC stroja. Osposobljeno je 6 nastavnika za rad na CNC stroju, za primjenu woodWOP 6.1 softverskog paketa CNC stroja i za osnove rukovanja tim strojem te za naprednu primjenu programa AlphaCAM. Organizirana je obuka za rad s novo nabavljenim rotacijskim viskozimetrom. Deset nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka, s partnerom iz Ljubljane, bilo je u studijskom posjetu Fakultetu drvne tehnologije u Poljskoj (Poznań) gdje su se  razmjenjivala iskustva o modernizaciji studijskih programa i izradi visokoobrazovnih standarda kvalifikacija za sektor drvne industrije. Četiri nastavnika bila su u kratkom studijskom posjetu Europskim sveučilištima studija drvne tehnologije (Austrija, Njemačka, Irska i Velika Britanija) s ciljem prikupljanja preporuka poboljšanja preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studijskih programa.
 

Fotogalerija