Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Kick off radionica

26.09.2013.

U hotelu International Zagreb 24.9.2013 godine održana je Kick off  radionica.  Od ukupno 45 sudionika na radionici je sudjelovalo 20 nastavnika i 5 predstavnika studenata Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta, 12 predstavnika gospodarstva iz sektora industrijske prerade drva, 3 predstavnika partnera projekta, 3 predstavnika suradnika projekta, jedna predstavnica resornog ministarstva i jedna stručnjakinja za HKO.

Sudionici su upoznati s ciljevima i predviđenim aktivnostima projekta “Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama HKO-a za sektor industrijske prerade drva” kao i svim ključnim informacijama koje su vezane uz projekt i Hrvatski kvalifikacijski okvir s naglaskom na sektor industrijske prerade drva.
U prvom dijelu  radionice devet govornika predstavilo je tijek projekta te njihov doprinos u ispunjavanju ciljeva projekta. Prva tri predavača bili su predstavnici nositelja projekta s Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta. Druga tri predavača  bili su predstavnici projektnih partnera (Biotehnički fakultet iz Ljubljane, Sveučilišni računski centar i Hrvatska komora inženjera drvne industrije i šumarstva) te još tri predavača kao predstavnici suradnika projekta (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska gospodarska komora - sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo te Centar za razvoj ljudskih potencijala kao i Hrvatsko društvo drvnih tehnologa i dizajnera namještaja). Dva stručnjaka iz drugih institucija predstavili su nacrt HKO-a te strategiju razvoja sektora drvne industrije.
U drugom dijelu radionice dat je pregled analize dobivenih odgovora na upitnik prikupljenih od nastavnika i poslodavaca prije radionice o potrebnim  i dobivenim znanjima, vještinama i kompetencijama stručnjaka u drvnom sektoru, mogućnostima cjeloživotnog učenja, gledištem i interesom studenata drvne tehnologije. Poslodavci su prethodno popunjavali upitnike o preporučenim kompetencijama i vještinama potrebnima  u praksi te su predstavljeni  njihovi odgovori. Nakon prezentacije sudionici su zamoljeni da ispune anketu te je uslijedila rasprava o mogućnostima poboljšanja i modernizacije obrazovanja u drvnoj tehnologiji. Svi sudionici podijeljeni u četiri grupe raspravljali su na temu - Mogući primjeri povezivanja teorije i prakse. Nastavnici i poslodavci trebali su se dogovoriti o praktičnim zadacima za studenta i nakon rasprave svaka skupina trebala je predložiti specifičan, praktičan i izvediv zadatak za studenta.
Na kraju je zaključeno da je odobrenje i realizacija projekta počela u pravo na vrijeme kako bi se poboljšao i očuvao uspostavljen sustav kvalitete obrazovanja na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prijedlog standarda kvalifikacija potreban je kako bi se postigla vodeća pozicija u regiji u usporedbi s konkurentnim studijskim programima drvne tehnologije i tako privukli studenti iz susjednih zemalja. Analiza postojećih studijskih programa potrebna je nakon uvođenja 8 godina bolonjskog programa. Suradnja nastavnika, poslodavaca (i studenta) je platforma za modernizaciju i razvoj ishoda učenja i praktičnih kompetencija za drvnotehnološki sektor.

Fotogalerija